Jsme FABRA. Odborníci ve světě svařování.

Společnost FABRA s.r.o. se věnuje zpracování kovových polotovarů, odborné činnosti se železem a svářečské činnosti. Ve všech odborných činnostech zajišťujeme jak finální dodávky “na klíč” tak i dílčí dodávky, opravy a rekonstrukce prostřednictvím mezinárodně certifikovaných řemesel a odborných profesí jako svářeč, potrubář, zámečník, elektrikář a jiné.

Management společnosti má dlouholeté zkušenosti s řízením a realizací zakázek v oblasti energetiky, petrochemie, farmacie, potravinářského průmyslu, ale i stavebnictví.

Naše zkušenosti přispívají k tomu, že jsme dnes plně schopni flexibilně a pohotově reagovat na všechny požadavky našich zákazníků.

Co vám naše služba přinese a jak pracujeme?

 • Působíme na trzích zemí EU
 • Držitelé oprávnění k poskytování personálního leasingu pro trhy SK, ČR a Německa
 • Vlastní tréninkové centrum pro svářeče a potrubáře
 • Výrobní hala se 3mi zámečnickými dílnami, 600 m² a 4m manipulační výšky
 • Rozsáhlá databáze pracovníků a kontinuální vyhledávání a zaškolování nových pracovníků a profesí
 • Pro průmyslové závody a jejich výrobu poskytujeme nejen certifikované svářeče, ale i pronájem svářecí techniky značky „EWM“
 • Dlouhodobá partnerství jak pro uchazeče o zaměstnání, dodavatelské firmy nebo výrobní závody
 • Konzultace pro správnou kvalifikaci svářečského personálu a následné doškolení
 • Odborný trénink pro svářečskou činnost s nestandartními materiály (např. litina, hliník, odlitky) atd.

Naše služby

Předvýroba | FABRA

Předvýroba

 • Potrubních systémů
  Potrubí svařujeme z nejrůznějších materiálů ať už jsou to klasické oceli tř. 10 ,11,12 a 15, nerezové oceli, měď a hliník tak z plastů PE, PP, PVC apod.
  U nerezu a oceli jsme schopni dodávat a montovat dimenze od průměrů DN 10 až po průměry DN 1500.
 • Plynovodů - v kapalné, tak plynné fázi média (středo i vysokotlakých)
 • Vodovodních potrubí a vodovodních řadů
 • Potrubí pro chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl
 • Rozvodů tlakového vzduchu a vzduchovodů
 • Odpadních potrubí, dešťových svodů, kanalizačních potrubí a kanalizačních řadů
 • Nízkotlakých i vysokotlakých parovodů z kanálových i bezkanálových technologií
 • Horkovodů a teplovodů různých systémů a konstrukcí, zejména pak bezkanálová potrubí z před-izolovaných potrubních systémů.
 • Nejrůznější „produktovody“ pro dopravu dalších kapalin a plynů (například ropy, olejů, benzinu, nafty a podobně)
 • Potrubí pro dopravu sypkých látek, popelovin atd.
 • Konstrukcí

Výroba produktů a dokončování polotovarů ze všech dostupných kovových materiálů

Montáž | FABRA

Montáž

 • Nádrží a tanků
 • Ventilových celků
 • Montáž i demontáž jednotlivých zařízení a technologických celků

Personalistika | FABRA

Personalistika

 • Pronájem kvalifikovaných svářečů nebo outsourcing části výrobních celků
 • Vyhledávání a umisťování svářečů

Další služby | FABRA

Další služby

 • Kompletní mzdové účetnictví spojené s agenturním zaměstnáváním nebo pronájmem lidské síly
 • Zámečnická dílna
 • Svářečská škola a tréningové centrum
 • Prodej svářecí techniky značky EWM

Vybavení, kterým disponujeme

Svářecí technika
Svářecí technika

 • MIG/MAG (CO2)
 • MMA (elektroda)
 • TIG/WIG
 • Bodové sváření - stacionární bodovačka
 • pálení - plasma 150A
 • autogen – pálení, sváření
 • letování

Obráběcí stroje
Obráběcí stroje

 • soustruh
 • stojanové vrtačky
 • fréza
 • děrovadla
 • tabulové nůžky 3000/6,5
 • pásová pila do 220 mm
 • profilové nůžky

Manipulační technika
Manipulační technika

 • vysokozdvižný vozík 3,5t a 1,6t
 • dodávka do 2 tun
 • přívěsný vozík do 2,5 tun - 1,6m x 3m

Zámečnická dílna Bořetín

Disponujeme profesionálním vybavením, vysoce kvalitním materiálem a letitými zkušenostmi. Nosné konstrukce, stavební prvky, schodiště, zábradlí nebo zdobné prvky případně zakázky na míru, které s vámi na místě a ve výrobě odborně zkonzultujeme.

 • Výrobní hala má 3 samostatné dílny, plochu 600m², manipulační výšku 4m
 • Vlastní zázemí je zárukou rychlých dodávek
 • Dlouhodobá životnost a minimální následná údržba
 • Povrchová úprava certifikovanými nátěry
 • Ošetření povrchů pro prodloužení odolnosti a mechanickému nebo klimatickému poškození
 • Konzultace pro kvalifikace svářečského personálu a následné doškolení
 • Odborný trénink pro svářečskou činnost s nestandartními materiály (např. litina, hliník, odlitky) atd.
Zámečnická dílna Bořetín | FABRA

Z oceli, nerezu, hliníku a jiných kovů nabízíme široké portfolio výrobků

 • schody a schodiště (interiérové, exteriérové, točité)
 • zábradlí na schodiště, zábradlí na balkóny
 • brány a vrata (křídlové i posuvné)
 • ploty a oplocení
 • ocelové mříže na okna (pevné, otvírané, bezpečnostní)
 • přístřešky pro auta, nářadí, popelnice, apod.
 • pergoly a zahradní altány
 • ocelové konstrukce, skleníky, opláštění budov a hal
 • kovový nábytek nebo jeho součásti, kovové postele, regály, stoly a židle
 • drobné výrobky z kovů, hliníku a oceli
 • armování – výroba a montáž
 • kusová malo a velko sériová výroba
 • schody a schodiště (interiérové, exteriérové, točité)
 • zábradlí na schodiště, zábradlí na balkóny
 • brány a vrata (křídlové i posuvné)
 • ploty a oplocení
 • ocelové mříže na okna (pevné, otvírané, bezpečnostní)
 • přístřešky pro auta, nářadí, popelnice, apod.
 • pergoly a zahradní altány
 • ocelové konstrukce, skleníky, opláštění budov a hal
 • kovový nábytek nebo jeho součásti, kovové postele, regály, stoly a židle
 • drobné výrobky z kovů, hliníku a oceli
 • armování – výroba a montáž
 • kusová malo a velko sériová výroba

Svářečská škola a tréningové centrum FABRA Bořetín

Svářečská škola a tréningové centrum FABRA Bořetín

Chcete se naučit profesionálně svařovat metodami MMA (obalená elektroda), MIG/MAG (lidově “céočko”), TIG/WIG?

V kurzech naší svářečské školy to půjde snadno!

Získejte mimořádně žádanou a nadprůměrně hodnocenou kvalifikaci!

Věděli jste, že svářeči patří k 20 nejžádanějším profesím na trhu práce nejen v České republice? Začněte svou novou kariéru u nás! Naši svářeči mají zajištěné uplatnění na trhu práce nejen v ČR ale i v zemích EU s odpovídajícím zahraničním výdělkem.

Svářečské kurzy a zkoušky u nás probíhají po celý rok!

Svářečská škola

Svářečská škola je zaměřena především na školení pracovníků v kurzech svařování pro pracovní využití „svářeč“. Jedná se především o školení v základních kurzech svařování podle normy ČSN 050705, což je minimální kvalifikace svářečů daná legislativou ČR, nebo ve vyšších kurzech svařování podle ČSN EN ISO norem (například ČSN EN ISO 9606-1), což je požadavek na kvalifikaci svářečů v rámci EU, případně požadavkem zákazníka, certifikačních zákaznických norem nebo vlastní výrobkovou normou. 

Další činnost svářečské školy je zaměřena především na poradenskou činnost pro externí firmy z hlediska konzultace vhodné kvalifikace svářečského personálu, odborného školení v oblastech souvisejících se svařováním (např. vizuální kontrola, značení svarů) a svářečské práce pro standardní i nestandardní materiály (např. litina, hliník, odlitky) atd.

Poskytovaná školení a zkoušky školícího centra Bořetín | FABRA

Poskytovaná školení a zkoušky školícího centra Bořetín:

 • Doškolení a přezkoušení svářečů a zaškolených pracovníků z bezpečnostních ustanovení podle ČSN 050705
 • Základní kurzy svářečů plastů podle ČSN 050705
 • Přípravné kurzy a zkoušky svářečů plastů podle DOC EWF 581-01 včetně zkoušek podle ČSN EN 13067 a TP G927

Svářečské kurzy

Jednotlivé kurzy svařování se skládají z teoretické a praktické výuky.  

Teoretická část probíhá ve vlastní učebně pro 20 osob. Učebna je vybavena PC nástěnným projektorem, školní tabulí, studijními materiály, učebnicemi, videoprogramy a nástěnnými prospekty.

Praktická část probíhá v samostatné dílně nucenou filtrací v oddělených pracovních boxech o kapacitě až 10 osob.

Dílna je vybavena svařovacími zdroji a příslušenstvím pro požadované metody svařování od společnosti EWM. 

Dílna pro praktickou výuku je vybavena zároveň strojní pilou, úhlovou bruskou, ručními pákovými nůžkami, strojním plamenovým pracovištěm pro dělení materiálu a ostatními nutnými pracovními pomůckami svářečů (ocelový kartáč, svářečské kladívko atd.), které jsou poskytované každému svářeči v rámci praktické výuky.

Svařovaný materiál je zajišťován v potřebném množství dodavatelsky (např.: nízkolegovaná ocel, hliníkový materiál), kde je zároveň možné využití strojního vybavení (např.: strojní lis, tabulové nůžky, soustruh atd.), tak i případným nákupem od externích firem (vysokolegovaná ocel).

Každému svářeči jsou v rámci kurzu svařování poskytnuty nutné základní ochranné pomůcky.

Jedná se o svářečskou kuklu, zástěru a rukavice, které jsou předepsané bezpečnostní normou ČSN 050601.  Samozřejmostí výbavy budovy svářečské školy je i vlastní šatna a hygienické zařízení (WC, sprchy) určené výhradně pro vlastní využití.

Teoretická písemná a praktická závěrečná zkouška je na základě legislativních požadavků zajišťována prostřednictvím nezávislé akreditované řídící organizace, která je členem CWS ANB, jejíž pracovníci vykonávají práci nezávislého zkušebního komisaře. Lektoři svářečské školy EGE, spol. s r.o. při závěrečných zkouškách vykonávají funkci organizačního dohledu a přísedícího orgánu.

V případě úspěšného vykonání závěrečné zkoušky je svářečům vystaven osvědčení nebo certifikát v rozsahu kurzu svařování.

2001
První realizovaná
zakázka svařování
600 m²
Plochy
výrobní haly
306
Svářečů umístěných
v zahraničí
20.
Místo na žebříčku
nejžádanějších profesí

Reference

Certifikáty

Certifikát DEKRA - systém managementu SGU v souladu se standardem SCC
Bořetín - zámečnická dílna Bořetín - zámečnická dílna
Bořetín - zámečnická dílna Bořetín - zámečnická dílna
Bořetín - zámečnická dílna Bořetín - zámečnická dílna
Bořetín - svářečská škola a tréninkové centrum Bořetín - svářečská škola a tréninkové centrum
Bořetín - svářečská škola a tréninkové centrum Bořetín - svářečská škola a tréninkové centrum

Kontakt

Sídlo FABRA s.r.o.

Petrská 1168/29 | Praha 1, 110 00
IČO: 06728391
DIČ: CZ06728391
Sp. zn.: C 287932/MSPH Městský soud v Praze

Pobočka Bořetín

Bořetín 80
Bořetín 394 70

KDE NÁS NAJDETE

Zázemí společnosti FABRA, svářečské školy, tréninkového centra a zámečnické dílny najdete na rozmezí krajů Jihočeský a Vysočina, u Kamenice nad Lipou, v obci Bořetín.

Poptávky

Pro zájem o naše služby nás prosím kontaktujte
na T +420 383 134 290 nebo prosím vyplňte kontaktní formulář níže, děkujeme

Děkujeme za váš zájem!

Tyto stránky jsou chráněny technologií reCAPTCHA. Platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.

Rychlý kontakt: +420 383 134 290